Bu site, tarayıcınız için sınırlı desteğe sahiptir. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

500 TL Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Kargo!

Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), İstanbul adresinde mukim Kito Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ile www.kito.pet.com internet adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu; Site’den erişilen ve Site’de paylaşılan ürün, indirim, fiyat, fotoğraf, resim, yazı, video ve diğer içeriklere (tümü birlikte “İçerik”) ilişkin usul ve esasların çerçevesinin çizilmesi, Kullanıcı’nın Site’den ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

Site’de, Site’nin kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1.Kullanıcı, Site’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Site’ye sosyal medya hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’nin konusu çerçevesinde ilgili hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

2.2.Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Site’de sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

2.3.Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

2.4.Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

2.5.Kullanıcı Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

2.6.Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile İçerikler’in kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

2.7.Site’deki İçerikler münhasıran Şirket ya da Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından paylaşılmakta olup Kullanıcı, Site’de paylaşılan İçerikler’in doğru olup olmaması, niteliği, orijinalliği, yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere hiçbir konu hakkında Şirket’in sorumluluğu olmadığını ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

2.8.Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket, Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

2.9.Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

2.10.Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.11.Site’nin kullanımından ve Site üzerinden ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. 

2.12.Kullanıcı, Site üzerinde bulunan ürünlerin satışının ayrı bir sözleşmenin kabulüne bağlı olduğunu, alışveriş sepetindeki ürünlerin satın alım tamamlanana kadar Kullanıcı için tutulmadığını, Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin olarak ilgili tüketici mevzuatında yer alan hükümlerin uygulanmakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13.Kullanıcı, Site üzerinde aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile hizmet sunduğu durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Site üzerinden ve/veya yönlendirmesi ile üçüncü kişiler tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin her türlü itiraz, soru, sorun, şikayet, stok durumu ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın kullanıcı, ödeme işlemlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesine ilişkin talepler, sunulan mal veya hizmete ilişkin iadeler, ayıplı mal veya hizmet iddiası, ürün/hizmet iade değişim talepler ile ilgili başvuru ve ihtilaflara ilişkin tek muhatabın ilgili ürün veya hizmeti sunan taraf olduğunu, Şirket’in üçüncü kişilerce sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili işlemlere taraf olmadığı gibi ilgili mevzuattan kaynaklanan herhangi bir işlemi yürütmediğini  bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

3.1.Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması yahut Site’de paylaşılan İçerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Şirket’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

3.2.KULLANICI’NIN SİTE’Yİ KULLANMASI, HİZMETLERDEN YARARLANMASI YA DA PAYLAŞILAN İÇERİKLER’DEN FAYDALANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, SİTE’NİN KULLANIMI VE SİTE’DE PAYLAŞILAN İÇERİKLERE İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, ŞİRKET’İN İÇERİKLER’E İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI İÇERİK PAYLAŞIMI NETİCESİNDE YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN ÜRÜNLER, HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

3.3.Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4.Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.5.Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

Sözleşme’nin Askıya Alınması, Devri ve Feshi

5.1.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın İçerik paylaşımı faaliyetleri başta olmak üzere Site’deki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

5.2.Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

5.3.Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Şirket’in açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. Şirket işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise New York eyaletinin hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Sepet

Satın alınabilecek başka ürün yok